Narty w Alpach i Dolomitach
Nr 1 w Polsce

Regulamin serwisu internetowego Otium

 1. Postanowienia ogólne
  1. Serwis www.otium.pl [dalej „Otium” lub Serwis] prowadzi sprzedaż usług turystycznych za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”]
  2. Właścicielem Serwisu jest: Otium Polska sp. z o.o. ul. Szlak 14B/1 w Krakowie. NIP 675-12-92-93
  3. Regulamin wraz z Warunkami Uczestnictwa jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem
  4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu - Warunków Uczestnictwa przez Klienta
  5. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz obowiązkowe składki na TFG i TFP
 2. Zamówienia
  1. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
   • poprzez serwis on-line dostępny na stronie internetowej Otium
   • pocztą e-mail na adres dostępny na stronie internetowej Otium
   • telefonicznie (z podaniem własnego adresu e-mail)
  2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy usługi turystycznej. Otium potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email. Otium ma prawo odmówić potwierdzenia rezerwacji, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy rezerwacja budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
  3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Otium nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia umowy sprzedaży usługi turystycznej dochodzi z chwilą potwierdzenia poprawności rezerwacji przez pracownika Otium drogą mailową (dane Klientów, adres mailowy, telefon, zamówione usługi, dostępność, cena, rodzaj karnetu narciarskiego itd.) oraz opłacenie rezerwacji (całkowitej lub zaliczki 30%). Dokonując wpłaty Klient akceptuje umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie.
 3. Płatności
  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności, (których należy dokonać do 24h od potwierdzenia rezerwacji – z wyjątkiem dla rezerwacji na 30 dni przed wyjazdem, płatność całości należy dokonać do 3h w danym dniu); - gotówka – zapłata następuje gotówką w Biurze lub na wskazany rachunek w Banku BNP Paribas - przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Otium podanym w umowie zgłoszeniu dla Klientów Indywidualnych - karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, w przypadku gdy płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej zwrot zostanie wykonany na rachunek karty użytej do płatności. (dopuszcza się zwrot na podany rachunek bankowy) - ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pek-ao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

Można sprawdzić swoje płatności w linku "Moja rezerwacja" Wszystkie wpłaty są rejestrowane do 2 dni roboczych.

 1. Ubezpieczenie

  1. Każdy Klient jest objęty ubezpieczeniem KL, NNW i OC , (a w przypadku wypoczynku w Polsce tylko ubezpieczeniem NNW), kwoty podane są w Umowie.
 2. Wysyłka Dokumentów Podróży (Voucheru)

  1. Warunkiem wysłania Voucheru do wydruku na wskazany adres email jest pełna wpłata zgodnie z Warunkami Uczestnictwa
  2. W przypadku płatności w inny sposób niż kartą płatnicza, termin wysyłki vouchera wydłuża się o okres pomiędzy potwierdzeniem rezerwacji, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Otium.
 3. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje i uchybienia, należy zgłaszać pisemnie w trakcie imprezy turystycznej - pilotowi, rezydentowi lub recepcji obiektu, kontrahentowi. W przypadku ich nie załatwienia, bezpośrednio mailem na adres (travel@otium.pl) do 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia imprezy
  2. Otium zobowiązany jest do rozpatrzenia ich w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej potwierdzonego wpływu do Otium.
  2. Rezygnacja bez potrąceń następuje w następujących przypadkach:
   • braku wymaganego minimum Klientów
   • nie przyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Klienta w ciągu 2 dni,
   • w razie odwołania imprezy.
  3. Jeżeli Klient rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Klienta obciążają rzeczywiste koszty poniesione przez Otium.
  4. Szczegółowe warunki reguluje pkt. 12 Warunków Uczestnictwa.
 5. Ochrona prywatności

  1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usługi turystycznej
  2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Otium materiałów reklamowo – promocyjnych.
  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 6. Własność intelektualna

  1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Otium (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Otium.
 7. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Otium.
  2. Otium zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie dokonania Rezerwacji przez Klienta.
Livigno
Folgarida Marilleva
Skirama Dolomiti
Dolomiti Superski
Trento Funivie
Funivie Campiglio
Val di Sole
Madonna di Campiglio